חדר הוא קובץ של שולחנות בדרגת קושי והימור גבוהים יותר.

לכל השולחנות בחדר ספציפי יש אותו עיצוב לוח ואפקטים קוליים. עם זאת, לשולחנות יש סכומי הימור שונים ועשויים לאפשר מספר שונה של שניות לכל מהלך ומספר הכפלות מקסימלי.


לאחר שתפתחו את כל השולחנות בחדר, השלב הבא הוא ביטול נעילת השולחן הראשון בחדר הסמוך מימין!


להלן החדרים השונים לפי סדר ההתקדמות:

Rookie
Advanced
Competitor
Pro
Master
Legend