Όλα τα τραπέζια σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο έχουν τον ίδιο σχέδιο και ηχητικά εφέ. Αλλά τα τραπέζια στα δωμάτια έχουν διαφορετικά ποσά στοιχήματος και διαφορετικά μέγιστα double και μπορεί να έχει τον αριθμό των double και δευτερολέπτων ανά κίνηση.

Αφού ανοίξετε όλα τα τραπέζια σε ένα δωμάτιο, το πρώτο βήμα είναι να ξεκλειδώσετε το πρώτο τραπέζι στο επόμενο δωμάτιο.

Διαφορετικά δωμάτια κατά πρόοδο:

Αρχάριος

Τεχνίτης

Αντίπαλος

Επαγγελματίας

Αφεντικός

Mύθος