כדי להזיז חייל לפי המספר הנמוך בין השניים שהתקבלו בקוביות, עליכם לגרור את החייל לנקודה הרצויה.