Το μόνο που θα κάνετε είναι να σύρετε το πούλι σε ένα σημείο με δυνατότητα παίξης.