חיילי המשחק יזוזו באופן עצמאי במצבים בהם יש רק מהלך אחד אשר השחקן יכול לבצע בתור מסוים.