Τα πούλια κινούνται αυτόματα αν υπάρχει μόνο μία κίνηση που μπορείτε να κάνετε σε έναν γύρο.