שולחנות חדשים יפתחו אוטומטית ברגע שתגיעו לרמה הנדרשת לאותו השולחן.
הרמה הנדרשת מצויה בלובי המשחק מעל כל שולחן.