נצחון רגיל: אם ניצחתם במשחק והיריב שלכם הספיק להוציא לפחות חייל אחד מחוץ ללוח, תקבלו ניצחון רגיל.


מרס: אם ניצחתם במשחק לפני שהיריב שלכם הספיק להוציא לפחות חייל אחד מחוץ ללוח, תקבלו מרס ותנצחו בפי שניים מההימור ההתחלתי.
 

מרס טורקי: אם ניצחתם במשחק לפני שהיריב שלכם הספיק להוציא לפחות חייל אחד מחוץ ללוח, ועדיין יש לו חייל בבית שלכם, תקבלו מרס טורקי ותרוויחו פי שלוש מההימור ההתחלתי.