מעכשיו יוכל להתמזל מזלכם על מכונת המזל!


מספר המטבעות שבו תזכו מחושב בהתאם לסכום ההימור שמוזן במכונה ; כפתור איזון ההימור ממוקם בצד השמאלי התחתון של מסך המכונה


לדוגמה, אם אתם מהמרין 500 מטבעות ומרוויחים 400 מטבעות, הרווחתם 400 מטבעות אך הפסדתם 100 מטבעות. ואם אתם מהמרים 500 ומרוויחים 1,000 הרווחתם 500 מטבעות יותר ממה שהיה ברשותכם לפני הספין.