מעת לעת אנחנו מציעים את מבצע ה-קאשבק 

הצעה לזמן מוגבל המעניקה לכם את האפשרות להחזיר אחוז מסוים מכל ההימורים העתידיים שלכם לאחר רכישת הקאשבק.


כל הפרטים הנוגעים להצעה הרלוונטית יופיעו לכם בחלון-קופץ.


ניתן לרכוש מבצע זה רק באמצעות מבצעים מיוחדים שקופצים בחלונות קופצים מפעם לפעם במשחק.

בדרך כלל, תקבלו את החלון-קופץ לרכישת הקאשבק יומיים לאחר שהמבצע יסתיים.