כמו ברוב המשחקים, עמלה קטנה נלקחת על ידי המשחק מההימור של כל שחקן - בסך %15.
ניצחון במשחק מקנה לשחקן את כלל ההימורים מינוס העמלה.