Είναι ο μέγιστος αριθμός κερμάτων που μπορείτε να κερδίσετε σε ένα παιχνίδι. Εάν ένας παίκτης έχει λιγότερα στοιχήματα από το μέγιστο στοίχημα στο τραπέζι, το μέγιστο στοίχημα για το παιχνίδι θα είναι το άθροισμα του μικρότερου στοιχήματος + το κανονικό στοίχημα. 

Το μέγιστο στοίχημα είναι το άθροισμα του στοιχήματος που έχει οριστεί για το παιχνίδι και το τρέχον διπλό.

Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα κανόνες τραπεζιών: