Δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του Google Play, του App Store ή του Facebook, μπορείτε να δείτε τις συναλλαγές σας στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή της σχετικής πλατφόρμας.