Τα Τραπέζια Γρήγορη Jackpot είναι τραπέζια "ειδικής έκδοσης" που εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στο παιχνίδι.

Ο στόχος σας είναι να κερδίσετε με τον Μαρς ή τον Πολλαπλών Μαρς. Θα κερδίσετε ένα ποσοστό των συνολικών κερδών σας ως επιπλέον κέρδη όταν έχετε τα ακόλουθα κέρδη.

2 Μαρς = 10% επιπλέον κέρδος

3 Μαρς = 20% επιπλέον κέρδος

1 Πολλαπλών Μαρς = 100% επιπλέον κέρδος

2 Πολλαπλών Μαρς = 150% επιπλέον κέρδος

Συνήθως, θα λάβετε την ανταμοιβή σας σε ένα pop-up παράθυρο εντός 2 ημερών από τη νίκη σας.

Ποτέ δεν θα ξέρετε πότε θα είναι ανηχτά τα τραπέζια Γρήγορη Jackpot, γιαυτό παρακολουθήστε το παιχνίδι μας καθημερινά.